• El servei de lloguer és de dilluns a divendres. No es deixarà material ni dissabtes ni festius.
  • El lliurement del material només podrà ser fet pels responsables de material.
  • Els socis tenen el servei de lloguer gratuït. Al lliurament del material s’haurà d’abonar una fiança de 10 € (socis i no socis) Aquest servei és extensiu a tots els membres que són socis familiars.
  • Sempre caldrà retornar el material, com a molt tard el divendres de la setmana següent (dia i hora a acordar amb el responsable de material).
  • S’haurà de retornar el material en perfecte estat. En cas contrari s’haurà d’abonar el cost de reparació o reposició si s’ha extraviat material.
  • Pels no socis, el preu s’establirà a partir de la suma dels elements que s’agafin.
  • Al mes d’agost no es llogarà material.

Baixa’t el llistat complet de material en PDF

Responsables:

Sergi R.  Mòbil. 686 749 651
Gil V.  Mòbil. 659 201 622