.

Juntament amb el Club Ciclisme Calma, Osona Bici i Josep Jufré, presentem una sol·licitud al Servei d’Infraestrctures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona per tal de millorar la senyalització a les carreteres N-141d i BV-5201 amb l’objectiu de garantir la seguretat dels ciclistes. Rebem el suport d’Osoning i comuniquem el tràmit als Ajuntament de Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta.

Trobareu el text íntegre a: Sol·licitud millora senyalització ciclistes