Aquesta primavera, el GNO-ICHN, el Club Excursionista de Calldetenes, l’Espai Natural Guilleries-Savassona i l’Ajuntament de Folgueroles hem treballat per fer realitat un canvi en la gestió d’alguns espais verds urbans del municipi de Folgueroles: el torrent, els plans propers a la Damunt i alguns marges de les carreteres d’accés al poble, per a potenciar prats i herbassars naturals.

Aquest canvi ve de la voluntat de contribuir a revertir la pèrdua de biodiversitat d’espais oberts i, alhora, potenciar beneficis per a la salut de les persones. Els marges de cultius, marges de camins i carreteres, rotondes i zones enjardinades de pobles i ciutats (parcs i jardins, escocells d’arbrat viari, etc.) amb un ús poc intensiu poden convertir-se en espais molt rics en biodiversitat. Reduint la sega i el desbrossament, els prats i herbassars proporcionen refugi, aliment i altres recursos per tot tipus de fauna (pol·len, nèctar, llavors, matèria vegetal, llocs per a fer niu, etc.) i, per tant, són hàbitat per a molts grups d’invertebrats (formigues, escarabats, papallones, abelles, aranyes, etc.) i vertebrats (ocells, rèptils, amfibis i petits mamífers), que intervenen en el funcionament dels ecosistemes i contribueixen al nostre benestar, ja que poden controlar plagues o ajudar-nos a pol·linitzar horts i altres conreus. En el cas dels cursos fluvials, la coberta vegetal també frena l’aigua i redueix el risc de desbordament. A més, aquests espais ens permeten reconnectar amb la natura i gaudir-la ben a prop de casa.

Volem agrair la predisposició de l’Ajuntament de Folgueroles a aplicar aquest canvi de gestió, i esperem que cada cop més ajuntaments de la comarca es vagin sumant a aquest canvi.

(text del GNO-ICHN)